Kontakt

DAXTON POLAND Waldemar Kosałka
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 14

NIP: 873-117-38-83
Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wpis do ewidencji działalności nr 17345/98

tel. 014/888-08-23
kom. 501593792
faks 014/620-11-56
email: biuro@hulajnoga.pl
inter.: http://www.hulajnoga.pl
Bank Zachodni WBK SA, konto 83 1090 1838 0000 0001 0094 3557


Zamówienia można kierować także poprzez email: biuro@hulajnoga.pl
 

Zamówienia telefoniczne przyjmujemy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00
 
nr telefonu: 14/888-08-23
        kom.: 501593792

  

ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8.00 - 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.